W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

sobota, 21 lipca 2018

Estry.

Wzór ogólny estrów kwasów karboksylowych.
Estry (od niem. Essigäther - octan etyluEssig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
Bezpośrednia reakcja między kwasem karboksylowym i alkoholem nazywa się estryfikacją. Reakcja ta jest odwracalna, zachodzi w środowisku kwaśnym.
R1COOH + R2OH ⇌ R1COOR2 + H2O
Równowagę tej reakcji można przesunąć w prawo (w kierunku tworzenia estru) przez usuwanie jednego z produktów, wody lub estru, ze środowiska reakcji, np. przez destylacjęlub zastosowanie dodatkowego reagenta konsumującego wodę.
Estry niższych kwasów karboksylowych i alkoholi alifatycznych o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami słabo mieszającymi się z wodą, o intensywnym i dość przyjemnym zapachu. Są one jednak w większych dawkach toksyczne, a niektóre są też rakotwórcze. Estry te są stosowane jako rozpuszczalniki organiczne o średniej polarności.
Estry kwasów karboksylowych z długimi grupami alkilowymi, czyli zawierające wyższe kwasy tłuszczowe lub wyższe alkohole alifatyczne, są głównymi składnikami woskunaturalnego. Z kolei estry wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny to tłuszcze.
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ESTRAMI:
1) ESTRY WG ALKOHOLU:
a) Estry butylowe:


b) Estry pentylowe:

c) Estry etylowe:Animation zum Reaktionsmechanismus der Claisen-Kondensation


d) Estry heksylowe:

e) Estry izopropylowe:f) Estry metylowe:
g) Estry propylowe:


2) ESTRY WG KWASU:
a) Estry kwasu azotawego:b) Estry kwasu azotowego:


c) Estry kwasów fosforu:


 --> Estry kwasu difosforowego:
 --> Estry kwasu fosforowego:


d) Estry kwasów karboksylowych:e) Estry kwasu siarkowego:
f) Estry kwasu węglowego:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz