W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

Biologia, LO - PR - klasa III.

"NOWA MATURA" - FORMUŁA 2015-2022r.:

Dział XXII: Ekologia. 
Dział XXIII: Ewolucja organizmów: 
--> Ewolucja człowieka - notatki.
*Ewolucja oka.
*Karol Darwin - "O powstawaniu gatunków" - najważniejsze informacje z dzieła.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ LITERATURY:


Podręczniki biologii ogólnej: (Znajomość ich jest OBLIGATORYJNA!)
 • Biologia, E.P. Solomon, R.L. Berg, D.W. Martin, wyd. Multico,
 • Biologia, N.A. Campbell, J.B. Reece, wyd. REBIS,
 • Biologia, Jedność i różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, wyd. PWN,
 • Podręczniki do biologii zgodne z obowiązującą podstawą programową.
Uczniowie szczególnie zainteresowani biologią w celu przygotowania do konkursów i olimpiad przedmiotowych powinni czytać dobrane według potrzeb i wymagań konkursowych podręczniki i monografie specjalistyczne, w których zawarta jest szczegółowa wiedza na temat poszczególnych dziedzin biologii.

Podręczniki i monografie specjalistyczne:
 • Seria Krótkie wykłady, wyd. PWN,
 • Botanika t.1 i 2, A. i J. Szweykowscy, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii komórki t. 1 i 2, B. Alberts (red.), wyd. PWN,
 • Genomy, T. Brown, wyd. PWN,
 • Biochemia, J.M. Berg, L. Stryer, wyd. PWN,
 • Fizjologia roślin, J. Kopcewicz, S. Lewak, wyd. PWN,
 • Fizjologia zwierząt, K.Schmidt-Nielsen, wyd. PWN,
 • Fizjologia człowieka w zarysie, W.Z. Traczyk, wyd. Lekarskie PZWL,
 • Ewolucja, D. Futuyma, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Życie i ewolucja biosfery, J. Weiner, wyd. PWN,
 • Dzieje życia na Ziemi (wydanie III), J. Dzik, wyd. PWN,
 • Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Z. Hejnowicz, wyd. PWN,
 • Podstawy biotechnologii, C. Ratledge, B. Kristiansen, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii molekularnej, L.A. Allison, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Zarys parazytologii ogólnej, K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj, wyd. PWN,
 • Ekologia molekularna, J.R. Freeland, wyd. PWN,
 • Genetyka zwierząt, K.M. Charon, M. Świtoński, wyd. PWN,
 • Genetyka molekularna, P. Węgleński, wyd. PWN,
 • Biologia molekularna w medycynie, elementy genetyki klinicznej, J. Bal, wyd. PWN,
 • Cytobiochemia, Biochemia niektórych struktur komórkowych, L. Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN,
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, B. Sadowski, wyd. PWN,
 • Ekologia, eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, C.J. Krebs, wyd. PWN,
 • Ekologia roślin, bioróżnorodność, ochrona przyrody i ochrona środowiska, K. Falińska, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii roślin, J. Kopcewicz, wyd. PWN,
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody, A.S. Pullin, wyd. PWN,
 • Ekologia ewolucyjna, A. Łomnicki, wyd. PWN,
 • Biologia systemów, strategia działania organizmu żywego, L. Konieczny, I. Roterman, P. Spólnik, wyd. PWN,
 • Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, A.A. Salyers, D.D. Whitt, wyd. PWN,
 • Podstawy wirusologii molekularnej, A. Piekarowicz, wyd. PWN,
 • Immunologia, podstawowe zagadnienia i aktualności, W. Lasek, wyd. PWN,
 • Immunologia, J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, wyd. PWN,
 • Immunologia, D. Male, J. Brostoff, D. B. Roth., I. Roitt, wyd. Urban & Partner,
 • Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt, M. Maleszewski, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Ćwiczenia z biochemii, L. Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN.
Każdy uczeń musi umieć korzystać z atlasów i kluczy do oznaczania organizmów. Jest to jedna z podstawowych umiejętności każdego przyszłego biologa.

  Atlasy i klucze do oznaczania organizmów:
  • Dendrologia, W. Seneta, J. Dolatowski, wyd. PWN,
  • Ptaki w Polsce, A. Kruszewicz, wyd. Multico,
  • Grzyby, M. Snowarski, wyd. Multico,
  • Owady Polski, M.W. Kozłowski, wyd. Multico,
  • Atlas zwierząt chronionych, H. Garbarczyk, M. Garbarczyk, wyd. Multico,
  • Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, L. Rutkowski, wyd. PWN,
  • Atlas roślinności lasów, L. Witkowska-Żuk, wyd. Multico,
  • Seria wydawnicza Flora Polski – wydawnictwo Multico,
  • Seria wydawnicza Fauna Polski – wydawnictwo Multico,
  • Seria wydawnicza Przewodnik entomologa – wydawnictwo Multico,
  • Seria Przewodnik Collinsa: Ptaki, Drzewa – wydawnictwo Multico,
  • Obserwowanie ptaków, Fotografowanie ptaków – wydawnictwo Multico.

   Inne:
   • Przewodnik do pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, J. Wejner, wyd. PWN,
   • Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, A. Łomnicki, wyd. PWN,
   • Obliczenia biochemiczne, A. Zgirski, R. Gondko, wyd. PWN,
   • Podstawy technik mikroskopowych, J.A. Litwin, M. Gajda, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   • Mózg a zachowanie, T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, wyd. PWN,
   • Jak uczy się mózg, M. Spitzer, wyd. PWN i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP,
   • Dzieje nauki – nauki ścisłe i przyrodnicze, Wydawnictwo Szkolne PWN,
   • Zielnik i zielnikoznawstwo, J. Drobnik, wyd. PWN.   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz