W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

Biologia, LO - PR - klasa II.

"NOWA MATURA" - FORMUŁA 2015-2022r.:

Dział I: Badania przyrodnicze.

Lekcja 01 -Temat 01: Zapoznanie z treściami podstawy programowej i wymaganiami na poszczególne oceny. 

Dział II: Chemiczne podstawy życia (Biochemia, cz.1):
Lekcja 05  -Temat 05: Składniki organizmów żywych.
--> Film: Biologia PR (T.05): Składniki organizmów żywych,
Lekcja 06  -Temat 06: Woda i jej znaczenie dla organizmów żywych.
-->Film: Biologia PR (T.05+T.06): Składniki organizmów żywych; woda i jej znaczenie dla organizmów.
Lekcja 07  -Temat 07: Budowa i znaczenie węglowodanów (Sacharydów).
-->Film:  Biologia PR (T.07): Budowa i znaczenie węglowodanów (Sacharydów),
Lekcja 10  -Temat 10: Budowa i rola kwasów nukleinowych. 
Lekcja 12  -Temat 12: Skład chemiczny organizmów - powtórzenie. 
Dział III: Komórka - podstawowa jednostka życia (Cytologia):
Lekcja 13 - Temat 13: Organizacja przestrzenna komórki.
--> Film: Biologia PR (T.13): Organizacja przestrzenna komórki.
Lekcja 14 - Temat 14: Właściwości i funkcje błon biologicznych.
--> Film: Biologia PR (T.14): Właściwości i funkcje błon biologicznych.
Lekcja 15 - Temat 15: Transport przez błony biologiczne. 
Lekcja 16 - Temat 16: Nucleus/Karyon - Jądro komórkowe.
--> Film: Biologia PR (T.16): Nucleus/Karyon - Jądro komórkowe.
Lekcja 17 - Temat 17: Składniki cytoplazmy.
--> Film: Biologia PR (T.17): Składniki cytoplazmy.
Lekcja 18 - Temat 18: Składniki cytoplazmy otoczone dwiema błonami.
--> Film: Biologia PR (T.18): Składniki cytoplazmy otoczone dwiema błonami.
Lekcja 19 - Temat 19: Pozostałe składniki komórki. Połączenia między komórkami.
--> Film: Biologia PR (T.19): Pozostałe składniki komórki. Połączenia między komórkami.
Lekcja 20 - Temat 20: Podziały komórkowe.

Dział IV: Różnorodność wirusów, bakterii, protistów i grzybów (Systematyka; bakteriologia; wirusologia; mykologia; lichenologia):
Lekcja 21  -Temat 21: Zasady klasyfikacji organizmów żywych.
--> Film: Biologia PR (T.21): Zasady klasyfikacji organizmów żywych.
Lekcja 25  -Temat 25: Czynności życiowe bakterii. Wybrane choroby bakteryjne. Sposoby odżywiania się bakterii. 
Lekcja 26  -Temat 25 (c.d.). - Rozmnażanie się bakterii. Procesy płciowe bakterii.
--> Film: Biologia PR (T.24+T.25) - "Tego nie dowiesz się w szkole na temat bakterii".
                   -Temat 28: Rozmnażanie się i rozwój protistów.
Film - podsumowanie wiedzy nt. protistów: Biologia PR (T.25+T.27+T.28): Protisty - proste organizmy eukariotyczne. 
Lekcja 28  -Temat 29: Grzyby - cudzożywne beztkankowce.
--> Grzyby (PRZEGLĄD) - Pinterest.
--> Film: Biologia PR (T.29): Grzyby - cudzożywne beztkankowce.
Lekcja 29  -Temat 30: Porosty (Lichenes).
--> Film: Biologia PR (T.30): Porosty (Lichenes).
Lekcja 30  -Temat 31: Podsumowanie informacji na temat wirusów, bakterii, protistów i grzybów. 
Dział V: Różnorodność roślin (Botanika):
Lekcja 31  -Temat 32: Rośliny pierwotnie wodne. 
Lekcja 32  -Temat 33: Główne kierunki rozwoju roślin lądowych. 
Lekcja 33  -Temat 34: Merystemy. Tkanki twórcze. 
Lekcja 34  -Temat 35: Tkanki roślinne stałe. Przegląd ogólny.
--> Tkanki roślinne.
--> O tkankach roślinnych ciąg dalszy - tkanki roślin i ich funkcje.
Lekcja 36  -Temat 37: Budowa i funkcje łodygi.
--> Łodyga i pęd.
--> Budowa pierwotna i wtórna - korzeń i łodyga.
Lekcja 37  -Temat 38: Budowa i funkcje liści.
--> Liście i terminy oraz zjawiska związane z ich funkcjonowaniem. 
Lekcja 38  -Temat 39: Mszaki - rośliny o dominującym gametoficie.
--> Mszaki (PRZEGLĄD) - Pinterest. 
Lekcja 39  -Temat 40: Paprotniki - zarodnikowe rośliny o dominującym sporoficie.
--> Paprocie jednakozarodnikowe i różnozarodnikowe.
--> Paprotniki (PRZEGLĄD) - Pinterest.
Lekcja 40  -Temat 41: Nagozalążkowe - rośliny kwiatowe z nieosłoniętym zalążkiem.
--> Rośliny nagozalążkowe, cz. 1.
--> Rośliny nagozalążkowe, cz. 2 - Przegląd systematyczny. 
Lekcja 41  -Temat 42: Budowa organów generatywnych u roślin okrytonasiennych.
--> Morfologia oraz anatomia kwiatu i typy kwiatostanów. 

Dział VI: Funkcjonowanie roślin (Fizjologia roślin):
Lekcja 43  -Temat 44: Transport substancji u roślin. 
Lekcja 44  -Temat 45: Wzrost i rozwój roślin. 
Lekcja 45  -Temat 46: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin.
--> Fitohormony - Rola hormonów roślinnych.
--> Gibereliny.
Lekcja 46  -Temat 47: Ruchy roślin. Reakcje roślin na bodźce. 
Dział VII: Różnorodność bezkręgowców (Zoologia, cz. 1):
Lekcja 47 - Temat 48: Rozwój i rozmnażanie zwierząt. 
Lekcja 49 - Temat 50: Budowa i funkcje tkanki nabłonkowej. 
Lekcja 50 - Temat 51: Tkanka nerwowa i glejowa. 
Lekcja 51 - Temat 52: Tkanki mięśniowe. 
Lekcja 52 - Temat 53: Tkanka łączna.
Lekcja 53 - Temat 53 (Kontynuacja). 
Lekcja 55 - Temat 55: Płazińce - zwierzęta spłaszczone grzbietobrzusznie.
--> Płazińce - Robaki płaskie (Platyhelminthes), cz. 1.
Lekcja 56 - Temat 56: Przegląd pasożytniczych płazińców.
Lekcja 57 - Temat 57: Nicienie - Nematoda - zwierzęta o obłym, nieczłonowanym ciele.
--> Obleńce, robaki obłe (Nemathelminthes, Aschelminthes).
Lekcja 58 - Temat 58: Budowa i rola pierścienic (Annelida) na przykładzie dżdżownic.
--> Pierścienice (Annelida).
Lekcja 61 - Temat 61: Szkarłupnie - bezkręgowe zwierzęta wtórouste.
*Bezkręgowce - plansze edukacyjne.
 

Dział VIII: Różnorodność strunowców (Zoologia, cz. 2):
Lekcja 62 - Temat 62: Ogólny plan budowy strunowców.
--> Strunowce niższe. 
Lekcja 66 - Temat 66: Ptaki - latające zwierzęta pokryte piórami.
--> Ptaki (Aves), cz. 1.
--> Ptaki (Aves), cz. 2. 
--> Ptaki (PRZEGLĄD) - Pinterest. 

Lekcja 67 - Temat 67: Ssaki - kręgowce wszechstronne i ekspansywne.
--> Ssaki (Mammalia).
--> Ewolucja ssaków. 
--> Ssaki (PRZEGLĄD) - Pinterest. 
--> Kawia domowa jako organizm modelowy.


Dział IX: Fizjologia zwierząt (Zoologia, cz. 3) :
Lekcja 68 - Temat 68: Powłoki ciała. Symetria ciała (+) Jamy ciała. 
Lekcja 69 - Temat 69: Ruch zwierząt. 
Lekcja 70 - Temat 70: Odżywanie się zwierząt. 
Lekcja 71 - Temat 71: Wymiana gazowa u zwierząt. 
Lekcja 72 - Temat 72: Transport u zwierząt. 
Lekcja 73 - Temat 73: Reagowanie zwierząt na bodźce. 
Lekcja 74 - Temat 74: Osmoregulacja i wydalanie. 
Lekcja 75 - Temat 75: Rozmnażanie i rozwój zwierząt.


Dział X:  Metabolizm (Biochemia, cz. 2):
Lekcja 76 - Temat 76: Kierunki przemian metabolicznych.
--> Istota szlaku metabolicznego i nieredukowalna złożoność. 
Lekcja 80 - Temat 80: Przebieg chemosyntezy (Patrz -> Część posta poświęcona omówieniu procesu chemosyntezy).
Lekcja 81 - Temat 81: Oddychanie tlenowe.

Dział XI: Organizm człowieka. Skóra - powłoka ciała kręgowców o złożonej budowie (Dermatologia):
Lekcja 84 - Temat 84: Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
Lekcja 85 - Temat 85: Budowa i funkcje skóry.
--> Budowa i funkcje skóry, cz. 1.
Lekcja 86 - Temat 86: Choroby i higiena skóry.
--> Budowa i funkcje skóry, cz. 2.
--> Budowa i funkcje skóry, cz. 3. 


Dział XII: Układ kostny i mięśniowy człowieka (Aparat ruchu) :
Lekcja 87 - Temat 87: Ogólna budowa i funkcje szkieletu.
--> Układ kostny człowieka, cz. 1.
Lekcja 88 - Temat 88: Rodzaje połączeń kości.
--> Układ kostny człowieka, cz. 2.
Lekcja 89 - Temat 89: Elementy szkieletu. 
Lekcja 90 - Temat 90: Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego.
--> Układ ruchu i układ mięśniowy człowieka, cz. 1.
--> Układ ruchu i układ mięśniowy człowieka, cz. 2.
Lekcja 91 - Temat 91: Choroby i higiena aparatu ruchu.


Dział XIII: Układ pokarmowy (Gastrologia i gastroenterologia):
Lekcja 92 - Temat 92: Budulcowe i energetyczne składniki pokarmowe. 
Lekcja 93 - Temat 93: Rola witamin w diecie.
--> Witaminy i rola witamin w diecie - opracowanie.
Lekcja 94 - Temat 94: Rola wody i składników mineralnych w organizmie. 
Lekcja 95 - Temat 95: Budowa i funkcje układu pokarmowego (Post pt. "Układ pokarmowy człowieka, cz. 1". 
Lekcja 96 - Temat 96: Higiena i choroby układu pokarmowego.
--> Układ pokarmowy człowieka, cz. 2
--> Układ pokarmowy człowieka, cz. 3. - Gastroenterologia. Dział XIV: Układ oddechowy (Pulmonologia):
Lekcja 97 - Temat 97: Budowa i funkcjonowanie układu oddechowego. 
Lekcja 98 - Temat 98: Wentylacja i wymiana gazowa. 
Lekcja 99 - Temat 99: Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego. 
Dział XV: Układ krążenia (Kardiologia):
Lekcja 100 - Temat 100: Skład i funkcje krwi. 
Lekcja 101 - Temat 101: Budowa i funkcje układu krwionośnego. 
Lekcja 102 - Temat 102: Serce. 
Lekcja 103 - Temat 103: Układ limfatyczny.
Lekcja 104 - Temat 104: Choroby układu krążenia.
--> Prezentacja: Opracowanie - Układ krążenia(Dział VI w II LO; dział XV dla cyklu nauczania biologii na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej). 
*Układ krwionośny człowieka - omówienie 


Dział XVI:  Obrona immunologiczna organizmu (Immunologia):

Dział XVII:  Układ wydalniczy (Nefrologia i urologia):
Lekcja 107 - Temat 107: Budowa i funkcjonowanie układu wydalniczego. 
Lekcja 108 - Temat 108: Choroby układu wydalniczego.
*Układ wydalniczy - omówienie. 


Dział XVIII: Układ nerwowy:
Lekcja 109 - Temat 109: Budowa i funkcje układu nerwowego. 
Lekcja 110 - Temat 110: Ośrodkowy układ nerwowy. 
Lekcja 111 - Temat 111: Obwodowy układ nerwowy. 
Lekcja 112 - Temat 112: Autonomiczny układ nerwowy. 
Lekcja 113 - Temat 113: Higiena i choroby układu nerwowego.
*Ewolucja mózgu.Dział XIX: Narządy zmysłów:
Lekcja 114 - Temat 114: Budowa i działanie narządu wzroku. 
Lekcja 115 - Temat 115: Ucho - narząd słuchu i równowagi. 
Lekcja 116 - Temat 116: Narząd smaku oraz węchu. 
Dział XX: Układ hormonalny (Endokrynologia):
Lekcja 117 - Temat 117: Budowa i funkcje układu hormonalnego. 

Dział XXI: Rozmnażanie i rozwój człowieka:
Lekcja 119 - Temat 119: Budowa i funkcjonowanie męskich narządów rozrodczych. 
Lekcja 120 - Temat 120: Budowa i funkcjonowanie żeńskich narządów rozrodczych. 
Lekcja 121 - Temat 121: Rozwój człowieka. 
Lekcja 122 - Temat 122: Planowanie rodziny. Choroby i higiena układu rozrodczego.
*Układ rozrodczy - omówienie.


Dział XXII: Choroby a zdrowie człowieka:
Lekcja 124 - Temat 124: Choroby nowotworowe. 
Lekcja 125 - Temat 125: Uzależnienia.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU NAUCZANIA BIOLOGII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ, TREŚCIACH NAUCZANIA I ROZKŁADZIE MATERIAŁU ZNAJDZIESZ: TUTAJ (KLIK!). 


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ LITERATURY:


Podręczniki biologii ogólnej: (Znajomość ich jest OBLIGATORYJNA!)
 • Biologia, E.P. Solomon, R.L. Berg, D.W. Martin, wyd. Multico,
 • Biologia, N.A. Campbell, J.B. Reece, wyd. REBIS,
 • Biologia, Jedność i różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, wyd. PWN,
 • Podręczniki do biologii zgodne z obowiązującą podstawą programową.
Uczniowie szczególnie zainteresowani biologią w celu przygotowania do konkursów i olimpiad przedmiotowych powinni czytać dobrane według potrzeb i wymagań konkursowych podręczniki i monografie specjalistyczne, w których zawarta jest szczegółowa wiedza na temat poszczególnych dziedzin biologii.

Podręczniki i monografie specjalistyczne:
 • Seria Krótkie wykłady, wyd. PWN,
 • Botanika t.1 i 2, A. i J. Szweykowscy, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii komórki t. 1 i 2, B. Alberts (red.), wyd. PWN,
 • Genomy, T. Brown, wyd. PWN,
 • Biochemia, J.M. Berg, L. Stryer, wyd. PWN,
 • Fizjologia roślin, J. Kopcewicz, S. Lewak, wyd. PWN,
 • Fizjologia zwierząt, K.Schmidt-Nielsen, wyd. PWN,
 • Fizjologia człowieka w zarysie, W.Z. Traczyk, wyd. Lekarskie PZWL,
 • Ewolucja, D. Futuyma, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Życie i ewolucja biosfery, J. Weiner, wyd. PWN,
 • Dzieje życia na Ziemi (wydanie III), J. Dzik, wyd. PWN,
 • Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Z. Hejnowicz, wyd. PWN,
 • Podstawy biotechnologii, C. Ratledge, B. Kristiansen, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii molekularnej, L.A. Allison, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Zarys parazytologii ogólnej, K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj, wyd. PWN,
 • Ekologia molekularna, J.R. Freeland, wyd. PWN,
 • Genetyka zwierząt, K.M. Charon, M. Świtoński, wyd. PWN,
 • Genetyka molekularna, P. Węgleński, wyd. PWN,
 • Biologia molekularna w medycynie, elementy genetyki klinicznej, J. Bal, wyd. PWN,
 • Cytobiochemia, Biochemia niektórych struktur komórkowych, L. Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN,
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, B. Sadowski, wyd. PWN,
 • Ekologia, eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, C.J. Krebs, wyd. PWN,
 • Ekologia roślin, bioróżnorodność, ochrona przyrody i ochrona środowiska, K. Falińska, wyd. PWN,
 • Podstawy biologii roślin, J. Kopcewicz, wyd. PWN,
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody, A.S. Pullin, wyd. PWN,
 • Ekologia ewolucyjna, A. Łomnicki, wyd. PWN,
 • Biologia systemów, strategia działania organizmu żywego, L. Konieczny, I. Roterman, P. Spólnik, wyd. PWN,
 • Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, A.A. Salyers, D.D. Whitt, wyd. PWN,
 • Podstawy wirusologii molekularnej, A. Piekarowicz, wyd. PWN,
 • Immunologia, podstawowe zagadnienia i aktualności, W. Lasek, wyd. PWN,
 • Immunologia, J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, wyd. PWN,
 • Immunologia, D. Male, J. Brostoff, D. B. Roth., I. Roitt, wyd. Urban & Partner,
 • Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt, M. Maleszewski, wyd. Wydawnictwa UW,
 • Ćwiczenia z biochemii, L. Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN.
Każdy uczeń musi umieć korzystać z atlasów i kluczy do oznaczania organizmów. Jest to jedna z podstawowych umiejętności każdego przyszłego biologa.

  Atlasy i klucze do oznaczania organizmów:
  • Dendrologia, W. Seneta, J. Dolatowski, wyd. PWN,
  • Ptaki w Polsce, A. Kruszewicz, wyd. Multico,
  • Grzyby, M. Snowarski, wyd. Multico,
  • Owady Polski, M.W. Kozłowski, wyd. Multico,
  • Atlas zwierząt chronionych, H. Garbarczyk, M. Garbarczyk, wyd. Multico,
  • Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, L. Rutkowski, wyd. PWN,
  • Atlas roślinności lasów, L. Witkowska-Żuk, wyd. Multico,
  • Seria wydawnicza Flora Polski – wydawnictwo Multico,
  • Seria wydawnicza Fauna Polski – wydawnictwo Multico,
  • Seria wydawnicza Przewodnik entomologa – wydawnictwo Multico,
  • Seria Przewodnik Collinsa: Ptaki, Drzewa – wydawnictwo Multico,
  • Obserwowanie ptaków, Fotografowanie ptaków – wydawnictwo Multico.

   Inne:
   • Przewodnik do pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, J. Wejner, wyd. PWN,
   • Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, A. Łomnicki, wyd. PWN,
   • Obliczenia biochemiczne, A. Zgirski, R. Gondko, wyd. PWN,
   • Podstawy technik mikroskopowych, J.A. Litwin, M. Gajda, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   • Mózg a zachowanie, T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, wyd. PWN,
   • Jak uczy się mózg, M. Spitzer, wyd. PWN i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP,
   • Dzieje nauki – nauki ścisłe i przyrodnicze, Wydawnictwo Szkolne PWN,
   • Zielnik i zielnikoznawstwo, J. Drobnik, wyd. PWN.

   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz