W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

wtorek, 25 lipca 2017

Biotechnologia. Temat 8: Znaczenie badań nad DNA

Temat 8: Znaczenie badań nad DNA.
Posty dotyczące tematu "Biotechnologia" przybierają formę opracowań i zawierają informacje pochodzące z podręcznika "Biologia na Czasie 1 - poziom podstawowy" dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa "Nowa Era"; Wikipedii; Wikibooks (podręcznik do nauki biologii dla liceum); podręczników do biologii wydawnictwa "Operon", podręcznika "Biologia" autorstwa Neil Campbell i Jane Reece. W postach tych starałem się zawrzeć istotę danych zagadnień, jednocześnie posługując się wieloma źródłami wiedzy. Poszczególne zagadnienia zostały wypunktowane w celu ułatwienia nauki. 

Pobierając gen z danego organizmu, jesteśmy w stanie przenosić go do innych organizmów. Poniżej zaprezentowane zostały gatunki, będące przykładami biorców i dawców genów. 
Wiedza na temat DNA pozwala leczyć wiele chorób i ustalać tożsamość osób.
Praktyczna zastosowanie informacji zawartej w DNA:
USTALANIE CZY WYSTĄPI WADA GENETYCZNA: Porównywanie sekwencji nukleotydów DNA określonej osoby z sekwencjami nukleotydów DNA znajdującymi się w bazie.
USTALANIE GDZIE NASTĘPUJE EKSPRESJA BADANEGO GENU, W JAKICH PROCESACH UCZESTNICZY KODOWANE PRZEZ NIEGO BIAŁKO: przyłączanie do genu sekwencji nukleotydów kodujących gen świecenia, pochodzący od meduzy Aequorea victoria.


Rozwiązywanie zagadek kryminalnych:
Zdecydowana większość materiału genetycznego dwóch losowo wybranych z populacji osób jest identyczna.
Różnice występują we fragmentach genomu, które znajdują się w pozagenowym DNA. Na ich podstawie ustala się profil genetyczny danej osoby, czyli zbiór charakterystycznych dla niej sekwencji nukleotydów DNA.
MEDYCYNA SĄDOWA: ustalanie, czyje ślady biologiczne (ślina, krew, komórki naskórka) pozostały na miejscu przestępstwa -> porównywanie profilu genetycznego otrzymanego z DNA pozostawionego na miejscu zbrodni, z profilem genetycznym osoby podejrzanej.
Tworzone są obecnie bazy profili genetycznych przestępców.
Badanie DNA limfocytów T podejrzanego pozwala określić jego wiek z dokładnością do 9 lat.
GENETYCZNY ODCISK PALCA:
1.      Pobranie śladów biologicznych z miejsca przestępstwa.
2.      Zabezpieczenie śladów przed zniszczeniem.
3.      Izolacja i oczyszczanie materiału genetycznego w laboratorium.
4.      Powielenie fragmentów DNA w reakcji PCR.
5.      Sekwencjonowanie DNA w sekwentatorze.
6.      Analiza sekwencji DNA ze śladu biologicznego, z profilem genetycznym podejrzanego.

BADANIE POKREWIEŃSTWA:
Np. ustalanie/wykluczanie ojcostwa.
Połowa chromosomów dziecka pochodzi od matki, a połowa od ojca. Należy określić za pomocą pobranych próbek, np. krwi profile genetyczne: ojca, dziecka, matki. Następnie porównać profile genetyczne ze sobą. Sekwencje nukleotydów DNA dziecka niewystępujące w genomie matki muszą być obecne w genomie ojca. Jeżeli tak nie jest, to badany mężczyzna nie jest ojcem.BADANIE OSÓB DALEKO ZE SOBĄ SPOKREWNIONYCH:
Badania te przeprowadzane są z wykorzystaniem materiału genetycznego dziedziczonego tylko po jednym z rodziców.
Z ojca na syna – chromosom Y.
Dziedziczony w linii żeńskiej – DNA Mitochondrialny.

BADANIE EWOLUCJI:

Podczas ewolucji organizmów w ich DNA zachodziły mutacje, w wyniku których sekwencje w materiale genetycznym potomków coraz bardziej różniły się od sekwencji w materiale genetycznym przodków. Badając liczbę nagromadzonych mutacji, można więc określić, w jakim stopniu organizmy są ze sobą spokrewnione. Pozwala to na ustalanie przebiegu ewolucji. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz