W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

Egzaminy maturalne - lata 2005-2020.

Poniżej przedstawiam linki do informacji związanych z Egzaminem Maturalnym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do arkuszy z matematyki, biologii i chemii wraz z odpowiedziami do nich. Przed rozpoczęciem przygotowań do egzaminu warto zapoznać się również z informacjami wstępnymi, które objaśniają jego budowę. Linki do nich również uporządkowałem.

Informacje wstępne na temat egzaminu maturalnego:
- Matura 2015 - film informacyjny, 

Informatory o egzaminach maturalnych:
- Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 - część ogólna,
Informator o egzaminie maturalnym z biologii, 
- Informator o egzaminie maturalnym z chemii,
- Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015, 

Harmonogramy, komunikaty i informacje:
- Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r. 
- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019r., 
- Komunikat o dostosowaniach 2019r., 
- Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019r. 

Zbiory zadań maturalnych (CKE):
--> Biologia - poziom rozszerzony
--> Chemia - poziom rozszerzony. 
--> Matematyka - zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami

Karty wzorów:
--> Wybrane wzory matematyczne.
--> Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Inne materiały dodatkowe:
Matura z matematyki - Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów opracowane przez Centralny Zespół Ekspertów Matematycznych w latach 2010-2014
Matura z matematyki na poziomie podstawowym - istotne informacje.
- Szef CKE o porażce maturzystów na maturze - o tym, że równy dostęp do edukacji nie polega na tym, że wszyscy mają mieć maturę i wstęp na studia. 

Sprawozdania z egzaminów maturalnych matematyczno-przyrodniczych:
a) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2005: 
--> Sprawozdanie ogólne
--> Sprawozdanie: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

b) Informacje o wynikach i komentarze do zadań egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego 2006: 
--> Informacja o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
-->    Komentarz do zadań egzaminacyjnych z matematyki
-->    Komentarz do zadań egzaminacyjnych z biologii
-->    Komentarz do zadań egzaminacyjnych z chemii


c) Informacje o wynikach i komentarze do zadań egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego 2007:
-->   Osiągnięcia maturzystów w roku 2007. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2007
-->   Komentarz do matematyczno-przyrodniczej części egzaminu maturalnego
-->   Komentarz do zadań egzaminacyjnych z matematyki
-->   Komentarz do zadań egzaminacyjnych z chemii
-->   Komentarz do zadań egzaminacyjnych z biologii

d) Informacje o wynikach i komentarze do zadań egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego 2008:
-->   Osiągnięcia maturzystów w roku 2008. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2008,
-->   Komentarz do zadań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

e) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2009: 
--> Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2009 roku.

f) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2010: 
--> Osiągnięcia maturzystów w 2010 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2010 roku
--> Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego - maj 2010.

g) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2011: 
--> Osiągnięcia maturzystów w 2011 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2011 roku,

h) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2012: 
--> Osiągnięcia maturzystów w 2012 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012 roku,


i) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2013: 
--> Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2013 roku,

j) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2014: 
--> Sprawozdanie ogólne
--> Sprawozdanie: Matematyka,
--> Sprawozdanie: Biologia
--> Sprawozdanie: Chemia,

k) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015:
--> Sprawozdanie ogólne,
--> Sprawozdanie: Matematyka
--> Sprawozdanie: Biologia,
--> Sprawozdanie: Chemia,

l) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016:
--> Sprawozdanie ogólne
--> Sprawozdanie: Matematyka
--> Sprawozdanie: Biologia,
--> Sprawozdanie: Chemia,

m) Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017:
--> Sprawozdanie ogólne
--> Sprawozdanie: Matematyka
--> Sprawozdanie: Biologia
--> Sprawozdanie: Chemia,


ZBIÓR ARKUSZY MATURALNYCH:

*Biologia arkusze maturalne 2001-2018 (Forum przyrodnicze: forum.biolog.pl): kliknij i zobacz. 
*Próbna matura z Operonem ---> BAZA ARKUSZY

Rok 2005:
--> Biologia - Poziom podstawowy  - Arkusz 1. 
--> Biologia - Poziom rozszerzony  - Arkusz 2. 
--> Chemia - Poziom podstawowy  - Arkusz 1. 
--> Chemia - Poziom rozszerzony   - Arkusz 2. 

Rok 2006:
a) Arkusze diagnostyczne do egzaminu maturalnego - grudzień 2005r. : Arkusze diagnostyczne, które posłużyły w grudniu do sprawdzenia stanu przygotowania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu maturalnego, który odbędzie się w 2006 roku.
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Model odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Model odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Model odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Model odpowiedzi: kliknij i zobacz. 

b) Arkusze maturalne - Sesja zimowa 2006 r.:
--> Biologia - Poziom podstawowy - Arkusz 1. Model odpowiedzi: kliknij i zobacz
--> Biologia - Poziom rozszerzony  - Arkusz 2. Model odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy  - Arkusz 1. Model odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony   - Arkusz 2. Model odpowiedzi: kliknij i zobacz.

c) Arkusze maturalne - Maj 2006:
--> Matematyka - Poziom podstawowy - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz. 
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz. 
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Przykład rozwiązanie: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.

Rok 2007:
a) Matura próbna 15-17 listopada 2006 r.: 
--> Matematyka - Poziom podstawowy - Wskazówki do oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Wskazówki do oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Wskazówki do oceniania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Wskazówki do oceniania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Wskazówki do oceniania: kliknij i zobacz.

b) Arkusze maturalne - Maj 2007:
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz. 

Rok 2008:
--> Biologia - Poziom podstawowy - Przykład rozwiązania; kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony  - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy  - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony   - Przykład rozwiązania: kliknij i zobacz.

Rok 2009:
--> Matematyka - Poziom podstawowy - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz. 

Rok 2010:
a) Arkusze maturalne - Maj 2010:
--> Matematyka - Poziom podstawowy - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Klucz punktowania odpowiedzi: kliknij i zobacz.

b) Próbna matura - Listopad 2009 r. - arkusz z matematyki:

Rok 2011:
a) Arkusze maturalne - Maj 2011:
-->   Matematyka - Poziom podstawowy - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Matematyka - Poziom rozszerzony - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Biologia - Poziom podstawowy         - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Biologia - Poziom rozszerzony          - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Chemia - Poziom podstawowy          - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Chemia - Poziom rozszerzony           - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.

b) Próbna matura - Listopad 2010 r. - arkusz z matematyki:

Rok 2012:
a) Arkusze maturalne - Maj 2012:
-->  Matematyka - Poziom podstawowy  - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->  Matematyka - Poziom rozszerzony   - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->  Biologia - Poziom podstawowy          - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->  Biologia - Poziom rozszerzony           - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->  Chemia - Poziom podstawowy           - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->  Chemia -  Poziom rozszerzony           - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.

b) Arkusze maturalne - Czerwiec 2012:
--> Matematyka - Poziom podstawowy - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz
--> Matematyka - Poziom rozszerzony - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.

c) Arkusze maturalne - Sierpień 2012: 
-->   Matematyka - Poziom podstawowy - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz 
--> Matematyka - Poziom rozszerzony - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.

Rok 2013:
-->   Matematyka - Poziom podstawowy     - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Biologia - Poziom podstawowy             - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Biologia - Poziom rozszerzony              - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Chemia  - Poziom podstawowy             - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz.
-->   Chemia   - Poziom rozszerzony             - Kryteria oceniania: kliknij i zobacz. 

Rok 2014:
--> Biologia - Poziom podstawowy              - Odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony               - Odpowiedzi: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom podstawowy               - Odpowiedzi: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony                - Odpowiedzi: kliknij i zobacz.

Rok 2015:
--> Matematyka - Poziom rozszerzony     - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom podstawowy            - Zasady oceniania: kliknij i zobacz. 
--> Biologia - Poziom rozszerzony             - Zasady oceniania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom podstawowy             - Zasady oceniania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia - Poziom rozszerzony              - Zasady oceniania: kliknij i zobacz. 

Rok 2016:
--> Matematyka - Poziom podstawowy      -Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Matematyka - Poziom rozszerzony       -Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom podstawowy              -Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony               -Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Chemia  - Poziom podstawowy              -Zasady oceniania: kliknij i zobacz. 
--> Chemia  - Poziom rozszerzony               -Zasady oceniania: kliknij i zobacz.

Rok 2017:
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.

Rok 2018:
--> Biologia - Poziom podstawowy         - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Biologia - Poziom rozszerzony          - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom podstawowy          - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.
--> Chemia - Poziom rozszerzony           - Zasady oceniania: kliknij i zobacz.

Od 2019r. dodaję odnośniki tylko do poziomu rozszerzonego dla biologii i chemii. Starsze roczniki wiedzą, gdzie szukać i tak arkuszy ze starej matury (patrz: strona CKE).

Rok 2019:

Rok 2020:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz