W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

Chemia, LO - PR - Chemia organiczna.

Chemia organiczna to obszerny dział chemii omawiany najczęściej w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem opracowania wszystkich zagadnień, które są zgodne z obowiązującą podstawą programową nauczania chemii i pozwolą Ci perfekcyjnie przygotować się do Egzaminu Maturalnego. 

Zamieszczam poniżej odnośniki zarówno do materiałów autorskich, jak i tych, które uważam za godne polecenia i z których sam korzystałem przygotowując się do matury z chemii. 

Dział I - Chemia organiczna jako chemia związków węgla:
Lekcja 61 - Temat 01: Węgiel i jego związki chemiczne. 
*Doświadczenie 1: Wykrywanie obecności węgla, wodoru i tlenu w substancji organicznej. 

Dział II - Węglowodory:
Lekcja 69 -Temat 09: Areny wielopierścieniowe (WWA - Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne).
--> Benzopireny i pentacen.
Lekcja 70 - Temat 10: Izomeria węglowodorów.

*Doświadczenie 4: Spalanie gazu ziemnego. 
*Doświadczenie 5: Otrzymywanie metanu. 
*Doświadczenie 6: Badanie zachowania metanu wobec wody bromowej i roztworu manganianu (VII) potasu. 
*Doświadczenie 7: Spalanie butanu i benzyny. 
*Doświadczenie 8: Badanie właściwości butanu i benzyny. 
*Doświadczenie 10: Spalanie etenu oraz badanie zachowania etenu wobec wody bromowej i roztworu manganianu (VII) potasu. 
*Doświadczenie 11: Otrzymywanie etynu (acetylenu). 
*Doświadczenie 12: Spalanie etynu oraz badanie jego zachowania wobec wody bromowej i manganianu (VII) potasu. 
*Doświadczenie 13: Badanie właściwości benzenu. 
*Doświadczenie 14: Badanie właściwości metylobenzenu (toluenu). 
*Doświadczenie 15: Badanie właściwości naftalenu. 

Dział III - Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów:
Lekcja 74 - Temat 14: Fenole. 
Lekcja 79 - Temat 19: Estry.
Lekcja 81 - Temat 21: Aminy i amidy - związki organiczne zawierające azot.

*Doświadczenie 16: Badanie właściwości etanolu. 
-> Projektowanie doświadczenia: Badanie właściwości etanolu, cz. 1, 
-> Projektowanie doświadczenia: Badanie właściwości etanolu, cz. 2. 
*Doświadczenie 17: Reakcja etanolu z sodem.
*Doświadczenie 18: Reakcja etanolu z chlorowodorem. 
*Doświadczenie 20: Badanie właściwości glicerolu. 
*Doświadczenie 21: Reakcja glicerolu z sodem. 
*Doświadczenie 22: Badanie zachowania się alkoholi wobec wodorotlenku miedzi (II). 
-> Ćwiczenie w interpretacji doświadczenia: Badanie zachowania się alkoholi Cu(OH)2
*Doświadczenie 23: Badanie właściwości fenolu. 
*Doświadczenie 27: Otrzymywanie etanalu. 
*Doświadczenie 28: Badanie właściwości etanalu. 
*Doświadczenie 29: Reakcja metanalu z amoniakalnym roztworem tlenku srebra (I) - próba Tollensa. 
*Doświadczenie 31: Reakcja metanalu z fenolem. 
*Doświadczenie 34: Fermentacja octowa. 
*Doświadczenie 35: Badanie właściwości kwasów metanowego i etanowego. 
*Doświadczenie 39: Porównanie mocy kwasów: etanowego, węglowego i siarkowego (VI). 
--> Porównanie mocy kwasów karboksylowych.
*Doświadczenie 41: Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych. 
*Doświadczenie 44: Badanie właściwości etanianu etylu. 
*Doświadczenie 45: Badanie właściwości tłuszczów. 
*Doświadczenie 47: Hydroliza zasadowa tłuszczów (zmydlanie tłuszczów). 
*Doświadczenie 48: Badanie właściwości amin. 
*Doświadczenie 49: Reakcja aniliny z kwasem chlorowodorowym. 
*Doświadczenie 50: Reakcja aniliny z wodą bromową. 
*Doświadczenie 51: Reakcja chlorowodorku aniliny z wodorotlenkiem sodu. 
*Doświadczenie 52: Reakcja etanoamidu (acetamidu) z wodą w środowisku kwasu siarkowego (VI) i z wodorotlenkiem sodu. 
*Doświadczenie 53: Mocznik jako pochodna kwasu węglowego. 

Dział IV - Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. 
Lekcja 82 - Temat 22: Izomeria optyczna. 
Lekcja 83 - Temat 23: Hydroksykwasy. 
Lekcja 84 - Temat 24: Aminokwasy.
--> Zależności pomiędzy aminokwasami.
Lekcja 85 - Temat 25: Białka. 
Lekcja 86 - Temat 26: Sacharydy (cukry). 
Lekcja 87 - Temat 27: Monosacharydy - cukry proste. 
Lekcja 88 - Temat 28: Polisacharydy - wielocukry. 

*Doświadczenie 55: Badanie właściwości kwasu aminoetanowego (Glicyny).
--> Amfoteryczny charakter glicyny.
*Doświadczenie 57: Badanie działania różnych substancji i wysokiej temperatury na mieszaninę białka z wodą. 
*Doświadczenie 58: Reakcja biuretowa.
*Doświadczenie 59: Reakcja ksantoproteinowa. 
*Doświadczenie 60: Badanie składu pierwiastkowego sacharydów. 
--> Zwęglanie cukru. 
*Doświadczenie 61: Badanie właściwości glukozy i fruktozy.
--> Ćwiczenie w interpretacji doświadczenia, cz. 1
--> Ćwiczenie w interpretacji doświadczenia, cz. 2. 
*Doświadczenie 62: Reakcje charakterystyczne glukozy i fruktozy.
--> Cukry - reakcje charakterystyczne.
*Doświadczenie 63: Odróżnianie glukozy od fruktozy. 
*Doświadczenie 64: Właściwości disacharydów. 
*Doświadczenie 65: Badanie właściwości redukujących maltozy - próba Tollensa. 
*Doświadczenie 68: Hydroliza kwasowa skrobi.


LITERATURA:
  1. J. McMurry - Chemia organiczna - cz. 1-5,
  2. A. Boguszewska-Czubara, A. Hordyjewska, M. Kiełczykowska, J. Kurzepa, I. Musik, M. Szpetnar - "Chemia organizmów żywych" - całość dostępna: tutaj,
  3. B. Filipowicz - "Chemia i życie",
  4. Abstrakty prac badawczych z Ogólnopolskich Sympozjów Chemii Organicznej (OSCO),
  5. P. Mastalerz - "Elementarna chemia organiczna",
  6. Z. Głowacki - "Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów",
  7. R. Silverstein, F. Webster, D. Kiemle - Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych - Wydawnictwo Naukowe PWN 2007,
  8. C. Wawrzeńczyk - "Chemia organiczna - Właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych",
  9. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska - "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej" - Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Inne przykłady literatury z której warto korzystać podczas nauki Chemii organicznej znajdziesz na blogu niezbednikchemika.wordpress.com - kliknij i zobacz post - "Chemia organiczna - Z czego się uczyć?".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz