W tle baneru umieszczony jest fragment obrazu z "Kunstformen der Natur" autorstwa Ernsta Haeckela. Znajdują się na nim przedstawiciele kolibrowatych (Trochilidae).
Podpowiedź: Artykuły, które zamieszczam na tej stronie, często są bardzo obszerne. Chciałem, żeby blog funkcjonował sprawnie i ze względu na to na stronie głównej wyświetlany jest maksymalnie 1 post. Oznacza to, że by sprawnie przemieszczać się po tej witrynie, należy korzystać z licznych odnośników, które umieściłem dla Twojego komfortu w odpowiednich kategoriach, które widzisz u góry strony. W kategoriach tych znajdziesz odpowiednie tematy związane z danym działem biologii lub chemii. Dbam o porządek na tej stronie. Jeżeli lubisz przyswajać wiedzę uporządkowaną - zachęcam Cię do częstych odwiedzin - możesz tu zdobyć dużo cennej wiedzy, która pomoże Ci perfekcyjnie zdać Egzamin Maturalny z przedmiotów przyrodniczych takich jak chemia i biologia.

TOM I ZBIORU ZADAŃ „BIOLOGIA - NAUKA O ŻYCIU”

POLECANE ARTYKUŁY:

Ciekawe linki

Najważniejsze linki dla osób zajmujących się researchem:
1) ResearchGate
2) PubMed.gov wraz ze stroną National Center for Biotechnology Information (NCBI),

Linki związane z biologią:
2) The Oxford University Herbaria - Zielnik Uniwersytetu Oxford - Innovative Plant Diversity Research - system oferujący zintegrowane podejście do badań opartych na wzorcach różnorodności roślin. Ta strona internetowa zawiera przegląd działań botaników Uniwersytetu Oxford, ich publikacji, a także zapewnia cyfrowy dostęp do wielu historycznych i nowoczesnych okazów botanicznych, obrazów i ilustracji tego uniwersytetu.
4) Peakgeology - blog na temat geologii.
5) WAYNE'S WORD - An On-Line Textbook of Natural History - Fotografie zwierząt, roślin w bardzo dobrej jakości.
8) "Teka Przyrodnika" - Bardzo dużo różnego rodzaju zagadnień związanych z przyrodą, autor bloga jest bardzo ciekawym człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Ten blog warto i przyjemnie jest czytać. 
9) "Biomist"- Portal popularnonaukowy - na tym portalu szczególnie warto zwrócić uwagę na posty autora o nicku DMchemik, który pisze obszerne posty określane nawet mianem "prozy chemicznej" w której przekazuje bardzo dużo wiedzy na temat chemii. Artykuły te znajdziesz: tutaj.
10) Jay Matternes - Artist Naturalist - blog artysty naturalisty specjalizującego się w tematyce malarstwa naczelnych, przedludzi kopalni i archaicznego człowieka. Jest też tam wiele obrazów dzikich zwierząt. Artysta ten współpracował z wieloma wybitnymi naukowcami m.in. Ian Tattersall, T. Dale Stewart, F. Clark Howell, TD White, Louis, Mary i Richard Leakey.
11) Paleocene mammals of the world - Ssaki pojawiają się najpierw w późnym trasie, mniej więcej w tym samym czasie co dinozaury. W całym mezozoiku większość ssaków była mała, żywiła się owadami i prowadziła nocne życie, podczas gdy dinozaury były dominującymi formami życia na lądzie. Sytuacja ta zmieniła się nagle około 65 milionów lat temu, kiedy zniknęły dinozaury z wyjątkiem ich potomków, ptaków, prawdopodobnie w wyniku uderzenia meteorytu. Na początku epoki paleocenu świat praktycznie nie posiadał większych zwierząt lądowych. Ta wyjątkowa sytuacja była punktem wyjścia dla wielkiego sukcesu ewolucyjnego ssaków. Zaledwie dziesięć milionów lat później, pod koniec paleocenu, zajmowali dużą część pustych nisz ekologicznych. W tym czasie w krajobrazie roiło się od małych ssaków owadożernych i podobnych do gryzoni. Paleocen był kluczowym momentem w historii ssaków. Niestety skamieniałości ssaków z tej epoki są rzadkie lub całkowicie nieznane w wielu częściach świata. Możemy zatem jedynie spekulować, w jaki sposób fauna całych kontynentów opiekowała się wyginięciem dinozaurów. Nawet tam, gdzie występują skamieniałości, większość gatunków jest znana tylko z charakterystycznych zębów, a szkielety znane są tylko z kilku form. Niemniej jednak wiedza na temat ssaków paleoceńskich stale rośnie. Ta strona internetowa próbuje podsumować to, co wiemy o tych pierwszych dziesięciu milionach lat wielu ssaków. 
14) "Botany and English in Hindi for BSc D S Patel" - bardzo dobry kanał botaniczny,
15) "Bio-alive - The life science video share" - znajdziesz tutaj wiele animacji biologicznych, wirtualnych labów, wykładów, seminariów, itd. Szczególnie godne polecenia są animacje dotyczące biologii komórki - patrz: Cell Biology Animations,
16) "Bio Bungalow" - Blog nauczycielki przedmiotów ścisłych, współmałżonki i matki, pozytywnej osoby, która ciekawie opowiada o życiu codziennym, a jednocześnie i o nauce. 
19) "XfrogPlants" - katalog roślin 3D, 
21) "Lekcje botaniki" - o roślinach, wędrówkach i codzienności - blog pani botanik.
22) "Medycyna dawna i współczesna - Dr Henryk Różański" - blog na temat nauk medycznych i biologicznych, fitoterapii i fitochemii, 
23) "Plant Gallery" - Obrazkowa Encyklopedia Roślin,
24) Strona na temat kwiatostanów - Rzadko kiedy główny pęd lub boczny kończy się pojedynczym, ostatecznie umieszczonym kwiatem. Bardziej powszechne są kwiaty zgrupowane w jednostki, które są mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębnione z reszty ciała rośliny. Jednostki te nazywane są kwiatostanami. Kwiatostan jest ukwieconą (stanowiącą układ więcej niż jednego kwiatu) i tak zmodyfikowaną częścią pędów z liśćmi, które zazwyczaj są zredukowane do liściowych wypustek (patrz: przylistków - w anglojęzycznym piśmiennictwie - leaflike bracts:
25) "Life before the Dinosaurs" - autor bloga prowadzi go od siódmego roku życia. Nie dodaje jednak postów od 2012 roku, jednakże nadal można się z nim skontaktować i nadal sprawdza on tego bloga. 
26)  "Panika Botanika" - blog pani adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. 
27) "Biologydiscussions.com" - Chromosome: its Parts, Functions and Types" - Article shared by Kritika Jain - ciekawe informacje na temat budowy i funkcji chromosomów.
28) "Plant Stomata Encyclopedia" - The Science of the stomata of plants - blog o aparatach szparkowych. 
29) "Invertebrate Emryology" - Blog ten jest zbiorem krótkich ilustrowanych artykułów na temat biologii reprodukcyjnej, rozwoju embrionalnego i larwalnego bezkręgowców morskich. Artykuły te są przygotowywane przez studentów kursu Embriologii porównawczej i biologii larwalnej prowadzonego przez dr Svetlanę Maslakovą z Oregon Institute of Marine Biology w Charleson, Oregon (USA). 
31) WORMS - World Register of Marine Species - autorytatywna klasyfikacja i katalog nazw morskich, 
32)  IUCN - Red List - Czerwona księga gatunków zagrożonych - jest to publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN - ang. International Union for Conservation of Nature) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Jej edycja z roku 2011 zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.
33) EOL - Encylopedia of Life - Global access to knowledge about life on Earth, 
35) BMC Evolutionary Biology - czasopisma BMC to m.in BMC Biology i BMC Medicine, a także specjalistyczne czasopisma takie jak Malaria Journal and Microbiome i BMC Series. Rozszerzając zakres swej działalności poza biomedycynę na nauki fizyczne, matematykę i inżynierię, BMC oferuje obecnie szersze porfolio dziedzin tematycznych na jednej otwartej platformie dostępowej. 
36) NemerteanPlanet Wiki - Wikia dla Herpetologów (patrz: Herpetologia, z gr. herpeton - "pełzać" i logos - "nauka" - to nauka o zwierzętach pełzających - dział zoologii badający płazy i gady). 
37) BIOLOGY in ACTION - Interaktywne animacje biologiczne.
38) Presentmam.blogspot.com - Dużo ciekawych schematów dot. biologii, szczególnie pomocne w nauce fizjologii człowieka.
39) Under the Microscope - blog Elysse Grossi-Soyster na temat mikroskopijnego świata.
40) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Jako krajowa agencja ochrony zdrowia, CDC ratuje życie i chroni ludzi przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa. Znajdziesz tu schematy cykli rozwojowych pasożytów; są one często zamieszczane jako załączniki do artykułów na Wikipedii. 
41) Wellcome library - kolekcja filmów, video i audio - jedna z największych kolekcji tego typu. Obejmuje wszystkie aspekty medycyny, zdrowia i dobrobytu w XX wieku i później. Na kanale YouTube Wellcome library znajdziesz wiele filmów na temat historii medycyny, a także archiwalnych filmów medycznych np. film "The ears and hearing (1949)" o strukturze i funkcji ucha ludzkiego.
42) "Creepy dreadful wonderful parasites" - blog na temat parazytologii (Parazytologiastgr. παράσιτος parásitos „współbiesiadnik, pieczeniarz” oraz λόγος lógos„nauka”) – nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie) prowadzony przez panią dyrektor Laboratorium Parazytologii Klinicznej w Minnesota, Stany Zjednoczone. 
43) Brytyjska rodzina Huxleyów o ogromnych zasługach w dziedzinie biologii - artykuł na Wikipedii (EN) - polecam zapoznać się z biografiami osób z tej rodziny - prawie wszyscy byli wybitnymi naukowcami i mieli ogromne zasługi w rozwoju biologii i nie tylko.
44) NeuroMorpho.org - centralnie zarządzany spis rekonstruowanych cyfrowo neuronów związanych z recenzowanymi publikacjami. Zawiera informacje z ponad 500 laboratoriów na całym świecie i jest stale aktualizowany, ponieważ nowe rekonstrukcje morfologiczne są gromadzone, publikowane i udostępniane. Do tej pory NeuroMorpho.org to największy zbiór publicznie dostępnych rekonstrukcji neuronalnych 3D i powiązanych z nimi metadanych. Celem NeuroMorpho.Org jest zapewnienie gęstego pokrycia dostępnych danych rekonstrukcyjnych dla społeczności neuronauki. Udostępnianie danych za pośrednictwem NeuroMorpho.Org umożliwia pełny i ciągły potencjał badawczy istniejących cyfrowych danych rekonstrukcyjnych. 
45) RobotSpaceBrain - A discovery of art & science - strona galerii Science & Art z siedzibą w Nowym Jorku. Misją ich jest kształcenie, inspirowanie i pomoc w budowaniu bardziej kreatywnego świata. Znajdziesz tu wiele obrazów biologicznych, tudzież o biologicznej tematyce; zdjęcia z pod mikroskopu są traktowane przez twórców strony jak dzieła sztuki i w ten sposób prezentowane, gdyż są one nimi w istocie. Ta strona pozwoli Ci to zrozumieć. 
46) "CellPress" - czasopismo na temat biologii komórki. Polecam śledzić treści w nim publikowane na bieżąco; w zasadzie wszystkie istotne badania w tej dziedzinie pojawiają się omówione w formie artykułów właśnie w tym czasopiśmie.
47) "Medyczni.org" - strona grupy studentów chcących stworzyć w internecie miejsce do którego mogliby zaglądać głodni wiedzy studenci kierunków medycznych, licealiści planujący wybrać się na takie studia i wszyscy zainteresowaniu budową oraz funkcjonowaniem ludzkiego ciała. Znajdziesz tu pomocne w nauce zdjęcia oraz opisy preparatów histologicznych zebrane w jednym miejscu. Możesz dzięki temu np. uczyć się anatomii online z każdego miejsca przy użyciu Twojego smartphone'a. 
48) World of Biochemistry - blog z pojęciami, informacjami, muzyką, filmami, grami, kreskówkami i ciekawostkami o problemach biochemicznych przedstawionych w sposób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika.
49) Science in School - The European journal for science teachers - Europejskie czasopismo dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. 
50) Whonamedit? - Słownik eponimów medycznych. Eponim to słowo wywodzące się od imienia osoby, rzeczywistej lub fikcyjnej postaci. Medycznym eponimem jest więc każde słowo związane z medycyną, którego nazwa pochodzi od danej osoby. Whonamedit.com to słownik biograficzny eponimów medycznych. Ambicją twórców jest przedstawienie pełnego przeglądu wszystkich zjawisk medycznych nazwanych od danej osoby, wraz z biografią tej osoby. 
51) Biodiversitymapping.org - na stronie BiodiversityMapping.org znajdziesz wiele map różnorodności biologicznej naszego świata. Innymi słowy, mapy różnych rodzajów roślin i zwierząt w różnych częściach świata. Mapowanie jest częścią pracy twórcy strony jako naukowca zajmującego się konserwacją, a ta strona jest próbą dzielenia się wynikami jego pracy w celu ułatwienia nauczania i badań przez innych. Globalne mapy znajdujące się tutaj obejmują wiele zwierząt lądowych i morskich. Są one oparte na danych z IUCN (ssaki i płazy) oraz BirdLife International (ptaki). W USA znajdziesz bardziej szczegółowe mapy podsumowujące wszystkie kręgowce lądowe, ryby słodkowodne i drzewa, a także mapę priorytetów ochrony dla kraju. 
52) Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - jest to nieoficjalna strona wydziałowa z relacjami z badań naukowych, zajęć dydaktycznych, spotkań nieformalnych i dyskusji. 
53) "DiscoverLife.org" - bezpłatne narzędzia online do identyfikacji gatunków i nauczania o cudach natury. Znajduje się tam "Encyclopedia of Life" z 1,409,943 gatunkami omówionymi i 808,752 mapami. 
54) Paleobiology Database - międzynarodowa baza danych dotyczących paleobiologii. Przeczytać o niej możesz tutaj
55) PaleoArt Blog - by Jacek Major - blog ze sztuką - jak sama nazwa wskazuje odnoszącą się do czasów prehistorycznych; wiele rekonstrukcji domniemanego wyglądu ówczesnych organizmów, szczególnie zwierząt. Blog zdecydowanie godny polecenia. Warto również zainteresować się działalnością jego autora, np. obserwując jego konto Facebook
56) Blood Journal - American Society of Hematology - czasopismo naukowe na temat badań eksperymentalnych oraz klinicznych w hematologii,
57) Anationary.pl - Słownik anatomiczny online - słownik anatomiczny - bardzo często korzystam z niego, gdy uczę się anatomii. Jest to bardzo pomocne narzędzie w nauce tego przedmiotu.
58) Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika - istnieje ono od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. PTP im. Kopernika jest organizacją typu "non profit", tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo, zaś działalność ich opiera się na dotacjach oraz darowiznach. Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo kontynuuje ciągłe wydawanie dwóch (historycznych już) czasopism: 
W obrębie Towarzystwa działa Komitet Główny Olimpiady Biologicznej organizujący co roku konkurs olimpiady biologicznej w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju. 
59) "Climateaudit.org" - by Steve McIntyre - Audyt klimatyczny - blog poświęcony zmianom klimatycznym wydawany przez Stephena McIntyre. Blog jest forum sceptyków zmian klimatu. W listopadzie 2009 roku link do zbioru dokumentów z afery climategate został podany na blogu Climate Audit.
60) "RealClimate - Climate science from climate scientists" - jest to strona z komentarzami na temat nauki o klimacie prowadzona przez naukowców zajmujących się klimatem i przeznaczona jest dla zainteresowanych odbiorców oraz dziennikarzy. Dyskusja jest tutaj głównie ograniczona do tematów naukowych i rzadko angażuje się w jakiekolwiek polityczne lub ekonomiczne implikacje nauki. Wszystkie posty są podpisane przez autora (ów), z wyjątkiem postów "grupowych", które są wspólnym wysiłkiem całego zespołu. 
61) "Czytelniamedyczna.pl - publikacje medyczne on-line" - największa baza artykułów medycznych i okołomedycznych w polskim Internecie. Czytelnia Medyczna prowadzona jest przez Wydawnictwo BORGIS - można zamieszczać czasopisma wydawane przez inne wydawnictwa. Czytelnia ma średnio 300 tyś. odsłon miesięcznie i stąd też rosną szansę Autorów, którzy publikują w niej swoje artykuły na tzw. cytowalność. Do końca 2018 roku za zamieszczenie pełnych czasopism nie pobierane są od wydawców opłaty. 
62) Nature.com - International Journal of Science - tego czasopisma nie trzeba chyba nikomu przedstawiać!
63) Edunauka.pl - nauki przyrodnicze: Fizyka, biologia, chemia - strona Macieja Panczykowskiego - laureta Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej, srebrnego medalisty na III Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej i sekretarza naukowego Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. 
64) Mama i stetoskop - blog mamy, która jest lekarką. 
65) MOLEKULARNIE - Blog o Biologii molekularnej dla pasjonatów.


Linki związane z chemią i fizyką:
1) OpenAGH e-podręczniki - Orbitalny moment pędu i spin elektronu - Wyjaśnienie w jaki sposób mechanika kwantowa pozwala zrozumieć strukturę atomów wieloelektronowych, wyjaśniając między innymi dlaczego w atomie znajdującym się w stanie podstawowym wszystkie elektrony nie są związane na najbardziej wewnętrznej powłoce (orbicie). Fizyka klasyczna nie wyjaśnia bowiem tego problemu; dopiero mechanika kwantowa przyniosła podstawy teoretyczne, na gruncie których można przewidzieć własności pierwiastków. 
2) "Single spin detection by magnetic resonance force microscopy" - D. Rugar, R. Budakian, H. J. Mamin, B. Chui - Nature 430, 329-332 (2004) - "Detekcja spinu metodą rezonansu magnetycznego" - bardzo ciekawy artykuł, który został zamieszczony w czasopiśmie "Nature". Zapoznaj się również ze schematem pokazującym ową metodę detekcji spinu: tutaj 
3) "Tak wygląda piekło, czyli jak wygląda praca pieca łukowego" - Wykop.pl - Piec łukowy to piec elektryczny, w którym wsad nagrzewane jest łukiem elektrycznym
5) "Chemistryworld.com" - strona The Royal Society of Chemistry, 
6) "New type of hydrogen bond discovered" - by David Bradley 
Artykuł o całkowicie nowej klasie wiązania wodorowego, które tworzy się między grupową borowo-wodorową a aromatycznym układem p-elektronowym pierścienia benzenowego. Nieklasyczne wiązanie B-H --- p można zaobserwować w fazie gazowej blokującej diboran i benzen o sile porównywalnej do wiązań wodorowych, które utrzymują razem dimery wody. 
Wiązania niekowalencyjne między pierścieniami aromatycznymi i wodorem przyłączonym do atomu węgla, azotu lub tlenu, są powszechne i krytyczne w biologii molekularnej. Te stosunkowo słabe wiązania elektrostatyczne są walutą niezliczonych oddziaływań biomolekularnych między białkami, kwasami nukleinowymi i środowiskiem cząsteczek, na których opiera się życie. Teoretycy i eksperymentaliści przyjrzeli się uważnie wielu z tych wiązań i wymodelowali między innymi benzen – haloalkan, benzen – amoniak i kompleksy benzen – woda. Takie wiązania na przykład w układach karboranowych sugerują nowe podejście do projektowania leków, w którym grupa B – H oddziałuje z donorem protonów w docelowej biocząsteczce. Jednak interakcja między B – H a pierścieniem aromatycznym nie była dotąd obserwowana.
7) Berkeley Lab - Bringing Science Solutions to the World - Strona naukowców z Berkeley Lab. Trzynaście nagród Nobla związanych jest z laboratorium Berkeley. Naukowcy Eighty Lab są członkami National Academy of Sciences (NAS) - jednego z najwyższych wyróżnień dla naukowców w Stanach Zjednoczonych. Laboratorium Berkeley szkoli dziesiątki tysięcy studentów uniwersytetów i inżynierów, którzy rozwijają innowacje technologiczne w całym kraju i na całym świecie. 
8) Chemhume.co.uk - A Level Chemistry - strona przygotowująca do egzaminów A Level z chemii,
9) Levity.com - "The Alchemy web site" - ponad 150 megabajtów informacji online o alchemii we wszystkich jej aspektach. Podzielone na 2400 sekcji i dostarczające dziesiątki tysięcy stron tekstu, ponad 2500 obrazów, ponad 240 pełnych tekstów alchemicznych. Obszerne materiały bibliograficzne na temat drukowanych książek i rękopisów, liczne artykuły, materiały wprowadzające i ogólne odniesienia do alchemii. Stronę organizuje Adam McLean - znany autorytet w dziedzinie tekstów alchemicznych i symboliki - autor i wydawca ponad 50 książek na temat idei alchemicznych i hermetycznych. Strona pokazuje, że alchemia to złożony temat o wielu różnych wzajemnie powiązanych ze sobą aspektach. Wielu ludzi wciąż myśli bowiem tylko i wyłącznie o poszukiwaniach kamienia filozoficznego,  by zmienić metale nieszlachetne w złoto, gdy mowa o alchemii. Na tej stronie zobaczysz, że to nie jedyne zagadnienie alchemii i poznasz bogactwo tekstów alchemicznych. 
10) Hyperphysics - Georgia State University - Department of Physics and Astronomy - ta strona zawiera wszechstronne omówienie większości zagadnień fizyki. Wykorzystuje kreatywnie multimedia i linkowanie. Zawarte są na niej samouczki online, które obejmują szeroki zakres zagadnień fizyki, w tym współczesną fizykę i astronomię. Organizacja tematów za pomocą obszernych map koncepcyjnych ułatwia naukę. 
11) Chemistry-is-simple.blogspot.com - Rozpracowywanie matury z chemii. Dla kandydatów na medycynę i kierunki biologiczne - korzystałem z tej strony podczas przygotowań do matury. Polecam ją zatem wszystkim tym, którzy uczą się do tego egzaminu z chemii. Dobrze opracowana jest m.in. kinetyka chemiczna - znajdziesz te tematy: tutaj
12) Chemia. Zbiór zadań rachunkowych z rozwiązaniami. Opracowanie Lucyny Woch - Zadania rachunkowe z chemii - co rok sprawiają dużo problemów maturzystom. Trzeba przerobić je w dużej ilości i w wielu wariantach - im więcej, tym lepiej!
14) Insytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk - Unipress - Instytut Wysokich Ciśnień (IWC), znany również jako "Unipress", został założony w 1972 roku przez Polską Akademię Nauk. Instytut jest kierowany przez prof. Izabellę Grzegory. Pierwotnym celem Unipress-u były badania półprzewodników pod wysokim ciśnieniem, obecne obszary badawcze pokrywają również ceramiki, nadprzewodniki wysokociśnieniowe, materiały biologiczne (badania "składania się" białek pod ciśnieniem i ciśnieniowa sterylizacja żywności oraz plastyczność metali (hydroekstrzja). Wspólnym mianownikiem wszystkich tych obszarów badawczych jest użycie wysokiego ciśnienia jako narzędzia badawczego (czynnika zaburzającego podobnie jak temperatura czy pole magnetyczne), albo jako metody technologicznej (spiekanie pod ciśnieniem, wzrost kryształów pod ciśnieniem). Więcej informacji na temat działaności IWC znajdziesz: tutaj
15) RSC.org - Royal Society of Chemistry - Publikacje nowych badań. Organizacja zawodowa w Wielkiej Brytanii dla naukowców zajmujących się chemikalami z ogólnoświatową społecznością, która zapewnia odpowiednie możliwości nawiązywania kontaktów, wspierająca osoby związane zawodowo z chemią przez cały okres ich kariery poprzez oferowanie różnego rodzaju usług i korzyści z członkowstwa w tejże organizacji. 
16) Strona ze zbiorem rozwiązań do Zbioru zadań w chemii rozszerzonej Krzysztofa M. Pazdro - służąca w celu samokontroli, poprawy swoich błędów i uczeniu się na nich, a nie do bezmyślnego spisywania odpowiedzi(!). 
17) "Zobaczyć aromatyczność" - artykuł o tzw. "stanie aromatycznym" - abstrakcyjnym terminie z chemii kwantowej, który nie ma nic wspólnego z zapachem związków. Stan aromatyczny polega bowiem na szczególnej delokalizacji elektronów płaskiej cząsteczki pierścienia zawierającej "magiczną liczbę" elektronów "pi". Chodzi o cząsteczki zawierające 2, 6, 10, 14 itd. zdelokalizowanych elektronów "pi". Liczby te określone są przez regułę Hückla: = 4n+2. Powyższy artykuł pochodzi ze strony pana Tomasza Plucińskiego z Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii U.G., a link do jego strony znajdziesz: tutaj. Bardzo ciekawy człowiek!
20) "Wrocławska szkoła fizykochemii" - Muzeum Politechniki Wrocławskiej,
21) Shmoop - Lab Tips in Types of Bonds and Orbitals - Jak odróżnić wiązania kowalencyjne od wiązań jonowych?
22) James Kennedy - VCE Chemistry teacher in Melbourne, Australia - blog nauczyciela chemii, prowadzi on również swój kanał na YouTube "Sincerely, Chemicals". 
23) Meta-synthesis.com - "Meta-synthesis", założona w 1999r. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jest wydawnictwem naukowym oferującym książki, plakaty, bazy danych, materiały multimedialne, książki internetowe, seminaria i krótkie kursy, które próbują wyjaśniać i demistyfikować naukę o reakcjach chemicznych. 
24) "Principles of General Chemistry" - bardzo dobry podręcznik do nauki chemii online. 
25) Yeahchemistry.com - zdjęcia z laboratorium, artykuły i samouczki na temat chemii i bezpłatna pomoc chemiczna dla studentów.
26) Kosmetyki naturalne iwos.pl - Blog na temat kosmetyków naturalnych,
28) CHEMIA - to trzeba wiedzieć! - czyli spis tego, co musisz wiedzieć "w nocy o północy"
30) "Przyjazna chemia dla Ciebie" - witryna ta jest opracowaniem zawierającym zarówno podstawowe informacje dotyczące chemii, jak i uwagi oraz przemyślenia autora, które mogą być pomocne w zrozumieniu chemii. Znajduje się tu skrótowe opracowanie wiadomości z zakresu chemii ogólnej, organicznej i nieorganicznej (w zakresie przydatnym maturzystom) a także wstęp do chemii dla wszystkich, którzy przygodę z chemią dopiero zaczynają (tzw. kurs: "Chemia dla początkujących"). Jest też dział "Chemia fizyczna - to samo inaczej" dedykowany głównie studentom, a będący zbiorem dywagacji na temat natury tego zakresu chemii, które pomogają w opanowywaniu tej dziedziny. Więcej info: tutaj
31) Naftowka.pl - strona internetowa szkoły, która przygotowuje uczniów do zdania egzaminu z treści edukacyjnych zawartych w modułowym programie nauczania dla zawodu Technik górnictwa otworowego. Szczególnie polecam zapoznać się z jednostką modułową - "Ropoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - Poradnik dla ucznia" - szczególnie podczas nauki Chemii w zakresie podstawowym, gdy omawiane są działy dotyczące przetwórstwa oraz wydobycia ropy naftowej. 
32) "Związki niestechiometryczne: Skutkiem czego jest niestechiometria?" - artykuł Pana Stefana Witkowskiego
33) "Mezoporowate materiały krzemionkowe - charakterystyka i zastosowanie" - M. Oszust, M. Barczak, A. Dąbrowski - Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - w pracy tej znajdziesz najważniejsze informacje na temat uporządkowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych (z ang. OMS - Ordered Mesoporous Silicas). Pierwszy rozdział pracy zawiera definicję porowatości, krótką charakterystykę materiałów porowatych oraz określenie podstawowych typów porów. Obejmuje on również klasyfikację materiałów porowatych w oparciu o typ obecnych w nich porów oraz ich średnicę a także rodzaj substancji wyjściowych. Znajdują się w nim również przykłady syntezy uporządkowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych, metody ich funkcjonalizacji, a także przegląd najważniejszych grupy tych materiałów. W rozdziale drugim z kolei opisano przykłady zastosowań OMS w adsorpcji związków organicznych, kationów metali ciężkich, biomolekuł oraz w katalizie. 
35) "Chemmix.edu.pl" - portal chemiczny - właścicielem portalu jest dr inż. Andrzej Okuniewski z Politechniki Gdańskiej,
36) Tribologia.eu - strona jest poświęcona tribologii (nauki o procesach tarcia), ale zawiera także wiele fachowych informacji na temat atomów, typów wiązań chemicznych i sił fizycznych, a także struktury materiałów.
37) Terazmatura.pl - portal dla maturzystów - szczególnie polecam wpis pt. "30 zasad, które ocalą CIę przed stratą punktów na maturze z chemii"
38) "Chemia fizyczna w kosmetologii" - UMLUB - Beata Polak, wykłady 2017r.
39) PSE-Mendelejew.de - Wirtualna Tablica Mendelejewa (w języku niemieckim), 
40) "Tabela Tarantoli" - jest to tabela wymyślona po raz drugi w 1970 roku przez młodego studenta Alberta Tarantolę, aktualnie profesora Sorbony, lecz oficjalnie opublikowana wiele lat później; klasyfikuje pierwiastki chemiczne w oparciu o poziomy energetyczne atomów, pozwalając na bezpośrednie odczytanie konfiguracji elektronowej; pierwszym jej pomysłodawcą był Charles Janet w 1929 roku.
41) "Images of elements - A Virtual Museum" - informacje i zdjęcie czystych pierwiastków chemicznych z Układu Okresowego, opublikowane na licencji Creative Commons License.
42) "Biomist - Korozja metali i ochrona przed nią" - bardzo dobrej jakości artykuł autorstwa DMchemik. 
43) "How do you solve Schrodinger's equation?" - quora.com - o rozwiązywaniu Równania Schrodingera, 
46) Falstad.com - "Hydrogen Atom Orbital Viewer" - ten aplet wyświetla funkcje falowe (orbitale) atomu wodoru. Inne aplety matematyczne i fizyczne znajdziesz: tutaj
47) "Principles of Chemistry" - strona internetowa na temat chemii i historii chemii. Znajdziesz tu dużo wiedzy i ciekawostek.
48) "Czy cząsteczki mogą się łączyć ze sobą bez wiązań atomowych?" - Adam Buczkowski i Sylwia Belica - Uniwersytet Łódzki - Wydział Chemii - Katedra Chemii Fizycznej, 
49) "Ćwiczenia z analizy i preparatyki organicznej" - M. J. Korohoda; J. R. Pasko - Skrypt dla studentów kierunku biologii - Wydawnictwo Naukowe WSP - Kraków, 
50) ChemFan - chemia łatwa, lekka i przyjemna w ujęciu popularnonaukowym
51) "Chemia - Leki i trucizny" - tomicki.net - obszerny artykuł na temat substancji leczniczych oraz trucizn. 
52) "Świat Chemii" - ciekawa strona nt. chemii. 
53)  Blausen Medical - Scientific and Medical Animations - biologiczno-chemiczne animacje 3D,
54) Chemia - AGH - Skrypt dla Liceum Ogólnokształcącego - przydatny do przygotowań np. do Egzaminu Maturalnego, 
55) "Licealna Olimpiada" - blog na temat Olimpiady Chemicznej (OLCHEM) - prowadzony przez owej olimpiady laureata.
56) TWORZYWA SZTUCZNE - blog z informacjami, ciekawostkami i narzędziami ze świata tworzyw sztucznych. Strona zawiera również informacje na temat polimerów, tworzyw polimerowych, materiałów polimerowych, ich właściwości, technologii przetwórstwa oraz zastosowaniach polimerów. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz